CLUB HISTORIEK

 

In 1979 wordt de club opgestart onder de naam KARATE LANDEGEM, door de Deinzenaar Lucien Martens, welke de graad draagt van bruine gordel.

In 1986, weerhouden door persoonlijke redenen kan Dhr Martens de lessen niet meer verder zetten.

De club wordt vanaf dan geleid door de leerling met de hoogste graad, namelijk: Franky Thaets.

Ook de clubnaam wordt gewijzigd.

Gekozen wordt voor de Japanse vertaling van de vrucht die Landegem en omgeving bekend maakte.

NO ICHIGO betekent  WILDE AARDBEI

Op 11 november 1987 behaalde de lesgever Franky Thaets de graad van zwarte gordel.

Het stijgende aantal leden brengt de clubleiding ertoe meerdere lesgevers in te zetten, omdat er dan per leeftijd en per graad kan getraind worden.